Spis treści

O autorze  ..........................................................................................................       7

Wprowadzenie  ..................................................................................................       9

Rozdział 1. Podstawy  ........................................................................................     11

Parę słów o historii  ....................................................................................     11

Paradygmat efektywności  ...........................................................................     17

Zarządzanie efektywnością – przykład wdrożenia  ......................................     26

Dlaczego kompetencje?  ..............................................................................     31

Definicje  ....................................................................................................     43

Predyspozycje a kompetencje  .....................................................................     65

Opisywanie kompetencji  ............................................................................     79

Katalogi kompetencji – opracowanie i wykorzystanie  .................................     95

Profile kompetencji  ....................................................................................   109

Rozwój kompetencji zawodowych  .............................................................   121

Rozdział 2. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi  .....................................   141

Kompetencyjne opisy stanowisk  .................................................................   155

Audyt kompetencyjny  ................................................................................   178

Rekrutacja i selekcja  ...................................................................................   221

System ocen pracowników  .........................................................................   236

Szkolenia  ...................................................................................................   263

Zarządzanie talentami  ................................................................................   281

Budowanie ścieżek kariery  .........................................................................   289

Kultura organizacyjna  ................................................................................   298

Trudności wdrożeniowe  .............................................................................   303

Narzędzia IT wspomagające zarządzanie kompetencjami  ...........................   311

Rozdział 3. Rozwój zawodowy  .........................................................................   319

Mapa kariery  .............................................................................................   319

Predyspozycje a możliwości rozwoju  ..........................................................   320

Jak rozwijać własne kompetencje  ...............................................................   331

Rozdział 4. Mapa kompetencji – opisy  ..............................................................   343

Mapa kompetencji – opisy  .........................................................................   343

Rozdział 5. Testy kompetencyjne  .......................................................................   381

Słownik podstawowych pojęć  ............................................................................   387

Bibliografia  ........................................................................................................   391

Indeks  ...............................................................................................................   397